Adwokat Andrzej Harwas - kancelaria adwokacka Piła

blog

Witam serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej, na której oprócz niezbędnych informacji o zakresie świadczonych przeze mnie usług, jak i danych teleadresowych, znajdą Państwo podstawowe wskazówki na tematy powiązane nie tylko z najczęściej występującymi sprawami, ale także informacje o bieżących zagadnieniach będących przedmiotem zainteresowania orzecznictwa i doktryny.

artykuły

sortuj według:

data

popularność

24

Lis

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Rozdzielność majątkowa – notarialnie czy sądowo?

Rozdzielność majątkowa może być wprowadzona w relacje małżeńskie zgodnie przez oboje małżonków – umownie w formie aktu notarialnego, bądź na żądanie jednego z małżonków – z ważnych powodów – przez sąd. Poza różnicą w opłatach – zasadnicza polega na skuteczności wobec osób trzecich, a zwłaszcza wierzycieli.

czytaj więcej
09

Paź

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Rozwód UE

Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000.

czytaj więcej
03

Lut

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Gdy brak współpracy majątkowej w małżeństwie

Zdarza się, że między małżonkami określona Kodeksem rodzinnym współpraca dla dobra rodziny ustanie, zwłaszcza w sferze majątkowej, znacznie wcześniej przed wniesieniem pozwu o rozwód czy uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. Taki stan może w przypadku, gdy strony łączyła wspólność majątkowa małżeńska – wiele komplikacji. Zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków zachowuje się nieracjonalnie i zaciąga zobowiązania czy to jako osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy. Mowa tu o zachowaniach, które noszą cechy braku racjonalności. W takich sytuacjach przydatne mogą być instytucje prawa rodzinnego, takie jak separacja sądowa czy przymusowy ustrój majątkowy, który pozwala na ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami z dniem wcześniejszym, niż sądowe zgłoszenie takiego roszczenia.

czytaj więcej