Oferta

Prowadzę sprawy na każdym etapie postępowania:

  • Przedsądowym - prowadzimy negocjacje i podejmujemy niezbędne działania, które zabezpieczają najlepiej pojęty interes Klienta identyfikowany na gruncie konkretnej sprawy.
  • Sądowym – na tym etapie świadczymy kompleksową obsługę swoim Klientom, począwszy od zebrania wszelkich istotnych materiałów związanych ze sprawą, poprzez sporządzenie właściwych pism oraz reprezentację przed sądem.
  • Egzekucyjnym - w takiej sytuacji sporządzamy pisma, dzięki którym możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a także reprezentujemy Klienta w toku przedmiotowego postępowania.
  • Wykonawczym

Są to sprawy cywilne, handlowe, rodzinne, karne oraz z prawa pracy.

Prowadzę negocjacje, udzielam porad prawnych oraz sporządzam opinie prawne, jak również pisma procesowe.

Zapraszam do współpracy.