Prawo karne i rodzinne – kompleksowa obsługa prawna w IUS Optimum

Istniejąca od 2013 roku Kancelaria Prawna IUS Optimum razem z jej twórcą -  adwokatem Andrzejem Harwasem, na czele, oferuje doradztwo prawne oraz pomoc prawną przedsiębiorcom i klientom indywidualnym z Piły, ale również innych miast w województwie wielkopolskim. Specjalizuje się ona w sprawach karnych, cywilnych, w prawie rodzinnym, prawie pracy (sprawy o nadgodziny, odszkodowania za wypadki w pracy) oraz mediacje zmierzające do pozytywnego rozwiązania problemów klientów, zanim sprawa wejdzie na drogę sądową.

Pomoc prawna na każdym etapie postępowania

IUS Optimum udziela pomocy prawnej na każdym etapie postępowania:

  • przedsądowym - prowadzimy negocjacje i podejmujemy niezbędne działania, które zabezpieczają najlepiej pojęty interes Klienta identyfikowany na gruncie konkretnej sprawy.
  • sądowym – na tym etapie świadczymy kompleksową obsługę swoim Klientom, począwszy od zebrania wszelkich istotnych materiałów związanych ze sprawą, poprzez sporządzenie właściwych pism oraz reprezentację przed sądem.
  • egzekucyjnym - w takiej sytuacji sporządzamy pisma, dzięki którym możliwe jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego, a także reprezentujemy Klienta w toku przedmiotowego postępowania.
  • wykonawczym

Adwokat Andrzej Harwas – członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej z 12-letnim doświadczeniem, na podstawie zdobytej wiedzy, udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne i pisma procesowe, a ponadto uczestniczy w negocjacjach, podczas których dąży do uzyskania jak najlepszych warunków ugody.

Z Kancelarią Adwokacką IUS Optimum można skontaktować się telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza online lub odwiedzając jej siedzibę na terenie Piły.