Obraz nagłówka
09

Paź

Od małżeństwa po rozwód – ujęcie statystyczne

kategoria: Prawo rodzinne

Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok. 250 tys. nowych małżeństw, potem mamy spadek i kolejny wzrost z wynikiem w roku 2008 w liczbie 258 tys. Następnie kolejny spadek, by w roku 2013 liczba nowych związków małżeńskich osiągnęła poziom nieco ponad 180 tys.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Co ciekawe, średnia wchodzenia na nową drogę życia to dla mężczyzn 29, zaś dla kobiet 27 lat, przy czym w znakomitej większości są to ich pierwsze związki małżeńskie.

Wraz ze wzrostem wieku nowożeńców zmienia się także poziom wykształcenia. Co może zdziwić to fakt, że wśród panien młodych aż 47 % posiadało w 2013 r. wykształcenie wyższe (w 1990 r. tylko 4%, w 2000 r. – 15%) gdy w tym samym czasie dla mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 33%. Zdaniem GUS powyżej opisane trendy obrazują tendencję panującą wsród młodych, by przed założenim rodziny przygotować odpowiednio zaplecze dla jej funkcjonowania poprzez zdobycie wykształcenia i ułożenie stosunków zawodowych.

Jeśli zaś chodzi o rozpad małżeństwa, który swój finał znajduje w postępowaniu o rozwód, to od kilkunastu lat notuje się ok. 65 tyś. rozwodów rocznie, przy czym w ponad 2/3 przypadków postępowanie to inicjowane jest przez kobietę. W większości, bo w 74% przypadków jest to rozwód bez orzekania o winie. Jeśli zaś już mamy do czynienia z winą, to proporcje wedle płci wyglądają następująco: w 3% winne są kobiety, w 18% mężczyźni. Najczęstszą przyczyną rozwodów jest deklarowana niezgodność charakterów, następnie zdrada, potem alkoholizm. Rozwód najczęściej następuje po 14 latach stażu małżeńskiego.

 


Nota prawna:
Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.