Adwokat Piła - mecenas Andrzej Harwas

słowem wstępu

Witam serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej, na której oprócz niezbędnych informacji o zakresie świadczonych przeze mnie usług, jak i danych teleadresowych, znajdą Państwo podstawowe wskazówki na tematy powiązane nie tylko z najczęściej występującymi sprawami, ale także informacje o bieżących zagadnieniach będących przedmiotem zainteresowania orzecznictwa i doktryny.

Adwokat Pila Kancelaria

usługi na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego

sprawy rozwodowe, alimentacyjne, dotyczące władzy rodzicielskiej i uregulowania kontaktów z dziećmi i wnukami, o rozdzielność majątkową z datą wsteczną, o ubezwłasnowolnienie, rozwiązanie przysposobienia.

Pila Kancelaria Adwokacka

usługi na rzecz osób fizycznych z zakresu prawa cywilnego

sprawy o zapłatę, związane z najmem, dzierżawą, pożyczką, konsumenckie, zleceniem, o dzieło oraz roboty budowlane, służebności, współwłasność i jej zniesienie, nakłady, bezpodstawne wzbogacenie, rozliczenia między konkubentami, ze stosunku ubezpieczenia, o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Mecenas Pila

usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych

zakres usług jest ustalany w zależności od potrzeb i profilu działalności Klienta, w szczególności będą to sprawy dotyczące negocjacji oraz sporządzania i oceny umów, relacji z klientami (spełnienie wymagań dotyczących regulacji ochrony konsumentów), sprawy o wykonanie zobowiązania, umowy spółek, ułożenie spraw majątkowych, kontrakty.

W codziennej pracy staram się znaleźć optymalne rozwiązania problemów moich Klientów, proponując szeroki wachlarz rozwiązań alternatywnych do podstawowego, jakim jest postępowanie sądowe. W przypadku zaś zaistnienia konieczności nadania sprawie biegu postępowania sądowego – przykładam dużą wagę do zastosowania najkorzystniejszych w danym stanie faktycznym instytucji kodeksowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób szukających informacji w sieci stworzyłem miejsce, w którym na dzień publikacji danego tekstu będą mogły zapoznać się z interesującymi je kwestiami prawnymi z zakresu różnych gałęzi prawa, z uwzględnieniem dorobku prawnego organów Unii Europejskiej, obowiązującego póki co w Rzeczypospolitej Polskiej.

Andrzej Harwas Adwokat - Piła
Andrzej Harwas Adwokat - Piła

kancelaria adwokacka
Andrzej Harwas

Powstanie Kancelarii datuje się na dzień 02.04.2013 r. W zawodzie prawnika pracuję jednak od lipca 2005 r. Podczas wieloletniej praktyki prawniczej oraz zdobywania wiedzy i doświadczenia w pokrewnych obszarach rzeczywistości społecznej, postanowiłem dedykować swoje usługi osobom poszukującym wsparcia w zakresie uregulowanym szeroko rozumianym prawem rodzinnym. W tym celu podjąłem współpracę również z profesjonalistami oferującymi, często niezbędną, pomoc w ułożeniu stosunków osobistych, związanych ze sprawami rodzinnymi. Staram się podejmować inicjatywy mające na celu przeprowadzenie moich Klientów przez napotkane na drodze życiowej problemy w sposób kompleksowy, z uwzględnieniem priorytetowego traktowania ich potrzeb.

Stare przysłowie głosi „rodzina to jest siła”. Gdy siła traci moc – staram się ją wzmocnić, bądź zaproponować Klientom do rozważenia równie silne alternatywy. Wybór zaś zawsze należy do Państwa…

nasz blog

Zapraszam na strony naszego bloga, gdzie publikuję wpisy z różnych dziedzin prawa. Można tam znaleźć rozważania prawne w ujęciu praktycznym i teoretycznym oraz inne ciekawe informacje. Życzę owocnej lektury.

czytaj więcej

Andrzej Harwas Adwokat - Piła