Obraz nagłówka
25

maj

Terminy wniosku o ogłoszenie upadłości

kategoria: Bez kategorii

Jak wynika z doświadczenia, nie zawsze jest możliwe wskazanie tych terminów, ale nie zawsze musi to być równoznaczne z oddaleniem wniosku.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Tytułowy obowiązek dotyczy zarówno przedsiębiorców, jak byłych przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Przewidziany jest w Prawie upadłościowym przede wszystkim w celu stwierdzenia, czy wniosek został złożony w odpowiednim terminie od wymagalności roszczenia wierzyciela, co jest ważne w przypadku przedsiębiorców, członków zarządu osób prawnych. Jednak i w tym przypadku, jak uczy lektura orzeczeń, w tym NSA – niezawiniona utrata dokumentacji firmy nie powinna stanowić przeszkody do ogłoszenia upadłości i prowadzenia postępowania w tym zakresie, zwłaszcza, że takie postanowienie jest ogłaszane w dzienniku urzędowym.

Tym bardziej utrata dokumentów, zwłaszcza w przypadku upływu znacznego terminu od powstania długu, przez osobę fizyczną – w kontekście braku rygoru zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie – nie powinna stanowić z automatu przeszkody do wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Zatem nawet jeżeli Państwo nie są w posiadaniu części dokumentacji związanych z ewentualnymi długami – z przyczyn obiektywnych – nadal mogą Państwo wystąpić do Sądu ze stosownym wnioskiem.

Nota bene w chwili obecnej należy rozważyć proponowane zmiany w Prawie upadłościowym, które mają otworzyć drogę do upadłości niemal wszystkim dłużnikom – osobom fizycznym – poprzez zrezygnowanie z kryteriów ocennych w zakresie przyczyn powstania zadłużenia. Jeśli jednak już Państwo z takim wnioskiem wystąpili – warto pamiętać, że prawo stawia mniejsze rygory wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej niż wobec profesjonalistów.

 


Nota prawna:
Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.