Adwokat Andrzej Harwas - kancelaria adwokacka Piła

blog

Witam serdecznie na stronie Kancelarii Adwokackiej, na której oprócz niezbędnych informacji o zakresie świadczonych przeze mnie usług, jak i danych teleadresowych, znajdą Państwo podstawowe wskazówki na tematy powiązane nie tylko z najczęściej występującymi sprawami, ale także informacje o bieżących zagadnieniach będących przedmiotem zainteresowania orzecznictwa i doktryny.

artykuły

sortuj według:

data

popularność

09

Paź

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Rozwód UE

Generalnie sprawy rozwodowe i pokrewne uregulowane są na przestrzeni prawnej Unii Europejskiej Rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 (Bruksela II bis) z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylającym rozporządzenie (WE) Nr 1347/2000.

czytaj więcej
09

Paź

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Od małżeństwa po rozwód – ujęcie statystyczne

Jak podaje GUS, na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku w Polsce powstawało rocznie ok. 250 tys. nowych małżeństw, potem mamy spadek i kolejny wzrost z wynikiem w roku 2008 w liczbie 258 tys. Następnie kolejny spadek, by w roku 2013 liczba nowych związków małżeńskich osiągnęła poziom nieco ponad 180 tys.

czytaj więcej
27

Paź

Alimenty – kwestie podstawowe

Alimenty – kwestie podstawowe

Sprawy alimentacyjne powszechnie uznaje się za sprawy mniej złożone. Nie do końca podzielam to stanowisko, albowiem w rzeczywistości jest z tą kategorią spraw podobnie, jak ze sprawami wielu innych kategorii: są w ramach spraw alimentacyjnych sprawy bardzo proste i krótkie, występują jednak takie, w których proces trwać może kilka miesięcy i stwarzać wiele skomplikowanych zagadnień. Nie wyłącza to załatwienia sprawy w sposób ugodowy.

czytaj więcej
24

Lis

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Rozdzielność majątkowa – notarialnie czy sądowo?

Rozdzielność majątkowa może być wprowadzona w relacje małżeńskie zgodnie przez oboje małżonków – umownie w formie aktu notarialnego, bądź na żądanie jednego z małżonków – z ważnych powodów – przez sąd. Poza różnicą w opłatach – zasadnicza polega na skuteczności wobec osób trzecich, a zwłaszcza wierzycieli.

czytaj więcej