Obraz nagłówka
03

Lut

Gdy brak współpracy majątkowej w małżeństwie

kategoria: Prawo rodzinne

Zdarza się, że między małżonkami określona Kodeksem rodzinnym współpraca dla dobra rodziny ustanie, zwłaszcza w sferze majątkowej, znacznie wcześniej przed wniesieniem pozwu o rozwód czy uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego. Taki stan może w przypadku, gdy strony łączyła wspólność majątkowa małżeńska – wiele komplikacji. Zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków zachowuje się nieracjonalnie i zaciąga zobowiązania czy to jako osoba fizyczna czy podmiot gospodarczy. Mowa tu o zachowaniach, które noszą cechy braku racjonalności. W takich sytuacjach przydatne mogą być instytucje prawa rodzinnego, takie jak separacja sądowa czy przymusowy ustrój majątkowy, który pozwala na ustalenie rozdzielności majątkowej między małżonkami z dniem wcześniejszym, niż sądowe zgłoszenie takiego roszczenia.

adwokat Piła - Andrzej Harwas - blog

Separacja orzeczona wyrokiem znosi wspólność majątkową między małżonkami, zaś faktyczna stanowi ważny powód do wystąpienia z żądaniem ustalenia przymusowego ustroju majątkowego, również z datą sprzed żądania. Przy okazji warto nadmienić, iż umowa między małżonkami dotycząca częściowego podziału majątku wspólnego zawarta przed wydaniem wyroku ustanawiającego rozdzielność majątkową w ich małżeństwie na dzień sprzed zawarcia tejże umowy – jest ważna. Możliwe teoretycznie jest również współdziałanie małżonków w zakresie uregulowania takich sytuacji, jednak z wyłączeniem okresu je poprzedzającego.
Powyższe uwagi są istotne, jeśli przyjąć częstotliwość występowania problemów wywołanych brakiem szybkiej reakcji strony potencjalnie pokrzywdzonej nieracjonalnymi działaniami jednego z małżonków oraz braku współpracy między nimi w tym zakresie. Skorzystanie z porady i usług prawnika może uchronić przed ponoszeniem konsekwencji za działania niezawinione, które jednak wywołują po stronie wierzycieli uprawnienia w zakresie dochodzenia swych roszczeń.

 


Nota prawna:
Wpisy na niniejszym Blogu nie są poradami prawnymi i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych w przedmiocie Państwa problemów należy zapoznać się z aktualnym stanem prawnym w tym zakresie lub skorzystać z usług uprawnionego, fachowego prawnika, np.: adwokata lub radcy prawnego.